Η ιδέα της δικαιοσύνης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πόλις, 2015

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Sen, Amartya (1933-)
 4. Χρηστίδης, Γεώργιος Ε.
 5. Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
 6. Πρώτη έκδοση
 7. Amartya Sen ; μετάφραση Γιώργος Χρηστίδης ; επίμετρο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
 8. Αθήνα: Πόλις, 2015
 9. 513 σελίδες ; 24 εκατοστά
 10. 9789604354627
 11. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήρια
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Μια προσέγγιση της δικαιοσύνης
   ΜΕΡΟΣ Ι. ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
   1. Λόγος και αντικειμενικότητα
   2. Ο Rawls, και πέρα από τον Rawls
   3. Θεσμοί και πρόσωπα
   4. Φωνή και κοινωνική επιλογή
   5. Αμεροληψία και αντικειμενικότητα
   6. Κλειστή και ανοιχτή αμεροληψία
   ΜΕΡΟΣ II. ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ
   7. Θέση, κρισιμότητα και ψευδαίσθηση
   8. Ορθολογικότητα και οι άλλοι άνθρωποι
   9. Πολλαπλότητα των αμερόληπτων λόγων
   10. Πραγματώσεις, συνέπειες και εμπρόθετη δράση
   ΜΕΡΟΣ III. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
   11. Ζωές, ελευθερίες και ικανότητες (capabilities)
   12. Ικανότητες (capabilities) και πόροι
   13. Ευτυχία, ευζωία και ικανότητες (capabilities)
   14. Ισότητα και ελευθερία
   ΜΕΡΟΣ IV. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   15. Η δημοκρατία ως δημόσιος λόγος
   16. Η πρακτική της δημοκρατίας
   17. Ανθρώπινα δικαιώματα και καθολικές προσταγές
   18. Η δικαιοσύνη και ο κόσμος
   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
   ΕΠΙΜΕΤΡΟ του Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου
   Δικαιοσύνη για ανθρώπους
   ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
   ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ

   Politeianet