Θεοτοκάς, Γιάννης (1965-) [Συγγραφέας]. Οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Έργο (αυτοτελές έργο)
2011
Ελληνικά