Κώτση, Αγάπη [Επιμελητής]. Αποτίμηση της απελευθέρωσης σε είκοσι επαγγέλματα