Στατιστική χωρίς μαθηματικά - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2020

 1. Manifestation
 2. Dancey, Christine P. | Reidy, John
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Κριτική, 2020
 5. 632 σελίδες : εικόνες ; 29 εκατοστά
 6. 9789605863517
 7. Περιλαμβάνει παράρτημα
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος
   Ξενάγηση στο βιβλίο
   Ευχαριστίες και πηγές
   Μεταβλητές και σχεδιασμός έρευνας
   Εισαγωγή στο SPSS
   Περιγραφική στατιστική
   Πιθανότητα, δειγματοληψία και κατανομές
   Στατιστικός έλεγχος υπόθεσης και στατιστική σημαντικότητα
   Ανάλυση συσχέτισης: Συντελεστής συσχέτισης Pearson
   Ανάλυση διαφορών μεταξύ δύο συνθηκών: Το στατιστικό κριτήριο
   Θέματα για την έννοια της σημαντικότητας
   Μέτρα συνάφειας
   Ανάλυση διαφορών μεταξύ τριών ή περισσότερων συνθηκών
   Ανάλυση διακύμανσης με περισσότερες από μία ανεξάρτητες μεταβλητές
   Ανάλυση παλινδρόμησης
   Ανάλυση τριών ή περισσότερων ομάδων αφαιρώντας μερικώς τις επιδράσεις
   Εισαγωγή στην ανάλυση παραγόντων
   Εισαγωγή στην πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (MANOVA)
   Μη παραμετρικά στατιστικά μέτρα
   Απαντήσεις σε δραστηριότητες και ασκήσεις SPSS
   Παράρτημα 1
   Παράρτημα 2

   Biblionet