1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Αλκοολούχα ποτά (Έννοια)
    2. Ιστορία (Έννοια)