Επιστημολογία της ψυχολογίας : μια κριτική εισαγωγή - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2020

 1. Έκδοση
 2. Δαφέρμος, Μανώλης (1967-)
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Κριτική, 2020
 5. 437 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
 6. 9789605863302
 7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφία (σελίδες [405]-437)
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Εισαγωγή
   Κεφάλαιο 1 Επιστημολογία και οι σχέσεις της με την ψυχολογία
   Κεφάλαιο 2 Χαρτογραφώντας τη θέση της ψυχολογίας στο πλέγμα των επιστημών
   Κεφάλαιο 3 Αναζητώντας το γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας
   Κεφάλαιο 4 Επιστημολογικά προβλήματα της μεθοδολογίας της ψυχολογικής έρευνας
   Κεφάλαιο 5 Επιστημολογική θεμελίωση των βασικών ψυχολογικών θεωριών
   Κεφάλαιο 6 Ο εννοιολογικός εξοπλισμός της ψυχολογίας: μια επιστημολογική προοπτική
   Κεφάλαιο 7 Ορισμένα θεμελιώδη θεωρητικά προβλήματα στο πεδίο της ψυχολογίας
   Κεφάλαιο 8 Ο κατακερματισμός και η κρίση της ψυχολογίας
   Κεφάλαιο 9 Εγχειρήματα ενοποίησης της ψυχολογίας: δυνατότητες και περιορισμοί
   Συμπεράσματα
   Γλωσσάρι
   Βιβλιογραφικές αναφορές

   Politeianet