Ψηφιακό αντίτυπο της έκδοσης "Παιδιά και νέοι με προβλήματα όρασης"

  1. Digital-item
  2. Κείμενο
  3. AMELib
  4. Αρχείο doc πλήρως επεξεργασμένο (fully processed)
  5. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  6. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του νόμου 2121/1993