1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Μεσαία τάξη (Έννοια)
    2. Τουρκία (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Ιστορία (Έννοια)