1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Τουρκία (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Διπλωματικές σχέσεις (Έννοια)
    3. 20ός αιώνας (Γεγονός)
    4. Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (Γεωγραφικό Όνομα)