Αγγελάτος, Δημήτρης [Συγγραφέας]. Η φωνή της μνήμης: Δοκίμιο για τα λογοτεχνικά είδη

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1997
  3. Ελληνικά
  4. Αθήνα