1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ξενοδοχειακή βιομηχανία (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)