Συγκριτική πολιτική και διακυβέρνηση - Τρίτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική [Εκδοτικός οργανισμός], 2020

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Hague, Rod (1945-) | Harrop, Martin (1949-) | McCormick, John, 1945-
 4. Χρηστίδης, Γεώργιος Ε.
 5. Παγουλάτος Γιώργος | Παπαγεωργίου, Ιωάννης
 6. Τρίτη έκδοση
 7. Rod Hague, Marin Harrop, John MacCormick ; επιμέλεια Γιώργος Παγουλάτος, Ιωάννης Παπαγεωργίου ; μετάφραση Γιώργος Χρηστίδης
 8. Αθήνα: Κριτική [Εκδοτικός οργανισμός], 2020
 9. 630 σελίδες : πίνακες, χάρτες ; 24 εκατοστά
 10. Επιστημονική βιβλιοθήκη (Κριτική)
 11. 9789605863470
 12. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες 607-630)
 13. JF51.H34 2019
  • Σύντομα περιεχόμενα:

   Κύριες έννοιες
   Θεωρητικές προσεγγίσεις
   Συγκριτικές μέθοδοι
   Το κράτος
   Δημοκρατική διακυβέρνηση
   Απολυταρχική εξουσία
   Συντάγματα και δικαστήρια
   Η εκτελεστική εξουσία
   Νομοθετικά σώματα
   Γραφειοκρατίες
   Υποεθνική διακυβέρνηση
   Πολιτική κουλτούρα
   Πολιτική συμμετοχή
   Πολιτική επικοινωνία
   Εκλογές
   Πολιτικά κόμματα
   Ψηφοφόροι
   Ομάδες συμφερόντων
   Δημόσια πολιτική
   Πολιτική οικονομία

   Βιβλιοπωλείο Πολιτεία