Αβδελίδης, Νικόλαος

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Έλληνας
  4. Καθηγητής πανεπιστημίου
  5. Ελληνική
  6. Original: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. - Rules: RDA
  7. Ελλάδα