1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Anderson, David R.
  2. Sweeney, Dennis J.
  3. Williams, Thomas A.
  4. Martin, Kipp
  1. Χατζούδης, Δημήτρης
  1. Κωνσταντάρας, Γιάννης
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα: Κριτική, 2014
  1. Η Διοικητική επιστήμη  βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει εννοιολογικά το ρόλο της διοικητικής επιστήμης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, παρουσιάζοντας τις μαθηματικές και τεχνικές έννοιες με απλό, εύληπτο και πρακτικό τρόπο. Στόχος του βιβλίου είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη φύση και το ρόλο της επιχειρησιακής έρευνας και να περιγράψει σαφώς τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην επιχειρησιακή έρευνα και στη διαδικασία λήψης επιτυχημένων επιχειρηματικών αποφάσεων.

   Κριτική