1. Έκδοση
    1. Σπυρόπουλος, Βασίλειος
    1. Μποτσιβάλη, Μαρία
    1. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
    1. 1. Η ιστορική εξέλιξη και οι συνιστώσες της Τεχνολογίας της Εντατικής και Επείγουσας Ιατρικής και του Χειρουργείου 2. Συστήματα Επιτήρησης Καταγραφής και Επεξεργασίας Ηλεκτρικών και άλλων Βιοσημάτων 3. Συστήματα ανάλυσης Καρδιοπνευμονικής Λειτουργίας 4. Συστήματα υποστήριξης Αναπνευστικής και Νεφρικής Λειτουργίας στις ΜΕΘ 5. Τεχνολογία Αναισθησιολογικών Συσκευών 6. Χειρουργική Τεχνολογία και διεγχειριτική εξωσωματική υποκατάσταση Καρδιοπνευμονικών Λειτουργιών 7. Συστήματα Απινίδωσης, Βηματοδότες και συναφείς Εμφυτευόμενες Διατάξεις 8. Τεχνολογία της in vitro Διαγνωστικής Εργαστηριακής υποστήριξης των ΤΕΠ των ΜΕΘ και των Χειρουργείων 9. Η Τεχνολογία της Ιατρικής των Μεταγγίσεων και Μεταμοσχέυσεων στα ΤΕΠ στις ΜΕΘ και στα Χειρουργεία 10. Η Ιατρική Απεικόνιση στα ΤΕΠ, στις ΜΕΘ και στα Χειρουργεία 11. Ηλεκτρονικά Αρχεία και υποστήριξη λήψης Ιατρικής Απόφασης στα ΤΕΠ στις ΜΕΘ και στα Χειρουργεία 12. Διαχείριση Ποιότητας, Ιατρικές Κωδικοποιήσεις και Πρωτόκολα, Τεχνικά Πρότυπα και Διανοητική Ιδιοκτησία και Βιοϊατρική Τεχνολογία
    1. Στόχος του Μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στις συνιστώσες της Τεχνολογίας της Εντατικής και Επείγουσας Ιατρικής και του Χειρουργείου και περιλαμβάνει τα Συστήματα Επιτήρησης, Υποστήριξης και Υποκατάστασης ζωτικών λειτουργιών, τις σύγχρονες Χειρουργικές Τεχνολογίες και Τεχνικές και την Τεχνολογία της in vitro Διαγνωστικής, Αιμοδοτικής και Μεταμοσχευτικής κάλυψης του ασθενούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), στις Μονάδες Σκοποί του Μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών Φυσικών Αρχών Λειτουργίας κάθε βασικής συσκευής, διάταξης ή εγκατάστασης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας των ΤΕΠ/ΜΕΘ και Χειρουργείων, η αφομοίωση των πλέον διαδεδομένων Τεχνικών Λύσεων Εφαρμογής και τέλος, η αντιμετώπιση χαρακτηριστικών πλευρών που αφορούν στην Λειτουργικότητα, στην Ασφάλεια και στον Ελεγχο Ποιότητας των εξεταζομένων μεθόδων και υλικών.