1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Νάτσινα, Αναστασία
  2. Καστρινάκη, Αγγέλα
  3. Δημητρακάκης, Ιωάννης
  4. Δασκαλά, Ευαγγελία
  1. Αποστολή, Πέρσα
  1. Σταυροπούλου, Ερασμία-Λουίζα
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
   1. Εισαγωγή στη "μακρά" δεκαετία του '60
   2. Άνθρωπος και Ιστορία
   3. Τα οργισμένα νιάτα της ελληνικής πεζογραφίας
   4. Οι χαμηλές φωνές
   5. Απομακρύνσεις από τον ρεαλισμό
   6. Η πεζογραφία στα χρόνια της Δικτατορίας (1967-1974)
   kallipos
Εξώφυλλο έκδοσης