Μήτρου, Νικόλαος [Συγγραφέας]. Ψηφιακές Επικοινωνίες

Έργο (αυτοτελές έργο)
2015
Ελληνικά
Μήτρου, Νικόλαος
  • Περίληψη: Το σύγγραμμα καλύπτει την ύλη ενός πρώτου, εξαμηνιαίου μαθήματος στις ψηφιακές επικοινωνίες, με δύο βασικά θεματικά πεδία: τις ψηφιακές διαμορφώσεις (ASK, PSK, QAM, FSK, MSK, OFDM) και την κωδικοποίηση διαύλου (γραμμικούς τμηματικούς κώδικες). Για καθένα από τα θέματα που πραγματεύεται παρουσιάζεται συνοπτική θεωρία καθώς και επεξεργασμένα παραδείγματα εξομοίωσης στην πλατφόρμα MATLAB, τα οποία αποτελούν τη βάση της εργαστηριακής εξάσκησης των φοιτητών. Στο παράρτημα παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό για την εξοικείωση του σπουδαστή με τα εργαλεία MATLAB. Αναλυτικά η θεματολογία του μαθήματος φαίνεται στην περιγραφή των κεφαλαίων του βιβλίου.