Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ : συλλογή αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας : κατάλογοι και ευρετήρια - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών-Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 2000

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Πρώτη έκδοση
262 σελίδες : εικόνες ; 21 εκατοστά
Ιστορικό αρχείο Ελληνικής νεολαίας ; 35.
9607138260
Κατάλογος του αρχείου του Κεντρικού Συμβουλίου της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ)
Περιλαμβάνει ευρετήρια
Εξώφυλλο έκδοσης

Προλογικό σημείωμα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Η ΕΠΟΝ για την ιστορία της
Β. Το αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ
1. Περιέχομενα του αρχείου
2. Επιμέρους χαρακτηριστικά - φυσιογνωμία
3. Ταξινόμηση
α) Έγγραφα Κ. Σ. και τοπικών οργανώσεων - Έγγραφα στρατιωτικών σωμάτων
β) Έγγραφα άλλων οργανώσεων
γ) Ποικίλο υλικό
δ) Προκηρύξεις
ε) Περιοδικές εκδόσεις
4. Ταξινομικό δένδρο
5. Αρκτικόλεξα - Συντομογραφίες
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Σημείωμα για τον αναγνώστη
Α. Κεντρικό Συμβούλιο και Τοπικές Οργανώσεις ΕΠΟΝ
Β. Ένοπλα Σώματα ΕΛΑΣ - ΕΠΟΝ
Γ. Άλλες οργανώσεις (εκτός της ΕΠΟΝ)
Δ. Ποικίλα
Ε. Προκηρύξεις
ΣΤ. Περιοδικές εκδόσεις
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
Σημείωμα για τον αναγνώστη
Προσώπων
Τόπων
Οργανώσεων - Φορέων
1) Ενιαία Πανελλαδική Ένωση Νέων
2) Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός ( ΕΛΑΣ )
3) Άλλες οργανώσεις και φορείς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ
Κατάλογος εικόνων
Resume

Politeianet