Εγκληματολογία Τόμος Α΄, Τα γενικά και τα ατομικά αίτια των εγκλημάτων - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα: Τζάκας, 1966

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Γαρδίκας, Κωνσταντίνος Γ.
  4. Πέμπτη έκδοση
  5. Κωνσταντίνου Γ. Γαρδίκα
  6. Αθήνα: Τζάκας, 1966
  7. 1013 σελίδες
Εξώφυλλο έκδοσης