Εγκληματολογία Τόμος Α΄, Τα γενικά και τα ατομικά αίτια των εγκλημάτων - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα: Τζάκας, 1966

  1. Έκδοση
  2. Γαρδίκας, Κωνσταντίνος Γ.
  3. Πέμπτη έκδοση
  4. Αθήνα: Τζάκας, 1966
  5. 1013 σελίδες
Εξώφυλλο έκδοσης