Οδηγός εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων βιολογίας - 1η έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Γιαννακούρης, Νικόλαος | Νικολιουδάκης, Νικόλαος | Κοκκορόγιαννης, Θόδωρος
 4. 1η έκδοση
 5. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
 6. 180 σελίδες : εικονογράφηση
 7. 9789606034855
 8. Περιλαμβάνει γλωσσάρι ελληνικών και αγγλικών όρων.
 9. Πατήστε εδώ
  • Άσκηση 1. Μικροσκόπια & μικροσκόπηση -- Άσκηση 2. Μικροοργανισμοί: προκαρυωτικό - ευκαρυωτικό κύτταρο -- Άσκηση 3. Ζωικό - φυτικό κύτταρο -- Άσκηση 4. Πλασμόλυση φυτικού κυττάρου -- Άσκηση 5. Κλασμάτωση κυττάρου -- Άσκηση 6. Φωτοσύνθεση και φωτοσυνθετικές χρωστικές -- Άσκηση 7. Κύκλος ζωής μικροοργανισμών και επίδραση διαφόρων παραγόντων -- Άσκηση 8. Κυτταρική διαίρεση -- Άσκηση 9. Διαφοροποίηση - Εμβρυογένεση -- Άσκηση 10. Απομόνωση DNA -- Άσκηση 11. Ηλεκτροφόρηση μακρομορίων -- Άσκηση 12. Γενετική I: Μεντελισμός - χρωμοσωματική θεωρία της κληρονομικότητας -- Άσκηση 13. Γεννετική ΙΙ: Φυλοσυνδετική κληρονομικότητα -- Γλωσσάρι ελληνικών και αγγλικών όρων -- On line εικόνες.

  • Το παρόν ηλεκτρονικό σύγγραμμα αφορά έναν αναλυτικό οδηγό εργαστηριακών ασκήσεων Βιολογίας και απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές που θέλουν να αποκτήσουν τις βασικές εργαστηριακές γνώσεις σε θέματα Κυτταρικής Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Ο οδηγός περιλαμβάνει έντεκα εργαστηριακές ασκήσεις σε θέματα και τεχνικές Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας και δύο φροντιστηριακές ασκήσεις σε θέματα Γενετικής. Ειδικότερα, στις ασκήσεις παρουσιάζονται η χρήση του μικροσκοπίου και οι βασικές αρχές της μικροσκοπίας, τα χαρακτηριστικά και οι διαφορές του προκαρυωτικού και του ευκαρυωτικού ζωικού και φυτικού κυττάρου, το φαινόμενο της πλασμόλυσης, ο τρόπος διαχωρισμού των δομικών συστατικών του κυττάρου και η μορφολογία των υποκυτταρικών οργανιδίων, η βιοχημική διεργασία της φωτοσύνθεσης και η μέθοδος της χρωματογραφίας για τον διαχωρισμό των φωτοσυνθετικών χρωστικών, ο κύκλος ζωής των μικροοργανισμών και η επίδραση διαφόρων παραγόντων σ’ αυτόν, οι μηχανισμοί πυρηνικής διαίρεσης και η μορφολογία των χρωμοσωμάτων, τα φαινόμενα της κυτταρικής διαφοροποίησης και εμβρυογένεσης και τέλος, η μεθοδολογία και οι τεχνικές απομόνωσης γενετικού υλικού και ηλεκτροφόρησης για τον διαχωρισμό του DNA και των πρωτεϊνών. Στις φροντιστηριακές ασκήσεις αναλύονται τα φαινόμενα της κληρονομικότητας και οι νόμοι που τα διέπουν. Όλες οι ασκήσεις έχουν εμπλουτιστεί με πρωτότυπο ψηφιακό υλικό (εικόνες, κινούμενα σχέδια και video) προκειμένου ο οδηγός να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου διαδραστικού ηλεκτρονικού συγγράμματος.