Η έρευνα του πραγματικού κόσμου : ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές - 2η έκδoση συμπληρωμένη. - Αθήνα: Gutenberg, 2010

 1. Έκδοση
 2. Robson, Colin (1935-)
 3. Νταλάκου, Βασιλική Π. | Βασιλικού, Κατερίνα
 4. Μιχαλοπούλου, Καίτη Ε. | Καλύβα, Φρόσω
 5. 2η έκδoση συμπληρωμένη
 6. Αθήνα: Gutenberg, 2010
 7. xxix, 715 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
 8. 9789600111323
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 657-694) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Σημείωμα για την ελληνική έκδοση
   Πρόλογος της δεύτερης έκδοσης
   Πρόλογος της πρώτης έκδοσης
   Ευχαριστίες
   Τρόποι χρήσης του βιβλίου
   Πριν ξεκινήσετε: Διερεύνηση του πραγματικού κόσμου, Προσεγγίσεις στην κοινωνική έρευνα, Αναπτύσσοντας τις ιδέες σας
   Σχεδιάζοντας τη διερεύνηση: Γενικά ζητήματα σχεδιασμού, Προκαθορισμένα σχέδια, Ευέλικτα σχέδια, Σχέδια για συγκεκριμένους σκοπούς: αξιολόγηση, δράση και αλλαγή
   Τακτικές. Οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων: Δειγματοληπτικές έρευνες και ερωτηματολόγια, Συνεντεύξεις, Έλεγχοι και κλίμακες, Μέθοδοι παρατήρησης, Πρόσθετες μέθοδοι συλλογής δεδομένων
   Επεξεργασία των δεδομένων: Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων με τον Darren Langdridge, Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων, Η αναφορά της διερεύνησης
   Επίλογος
   Παράρτημα Α: Συντάσσοντας μια πρόταση για ένα ερευνητικό πρόγραμμα
   Παράρτημα Β: Οι ρόλοι των επαγγελματιών-ερευνητών και συμβούλων στην έρευνα στον πραγματικό κόσμο
   Γλωσσάριο
   Βιβλιογραφία

   Politeianet