Αλεξιάδης, Στέργιος Α. (1939-) [Συγγραφέας]. Εγκληματολογία

 1. Work (Individual)
 2. 1979
 3. Ελληνικά
  • Δύο είναι οι λόγοι που κατέστησαν αναγκαία την παρούσα πέμπτη έκδοση του ανά χείρας βιβλίου.
   Πρώτο, η ανάγκη παρακολούθησης των εξελίξεων στο χώρο της αντιμετώπισης και του ελέγχου του εγκλήματος, ώστε το περιεχόμενο του βιβλίου να παρακολουθεί την επικαιρότητα και να ανταποκρίνεται -κατά το δυνατόν- στη σημερινή πραγματικότητα. Η ικανοποίηση της ανάγκης αυτής επέβαλε τόσο τη βιβλιογραφική όσο και την νομοθετική ενημέρωσή του.
   Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το ανά χείρας βιβλίο έχει συμπληρώσει τριάντα χρόνια ζωής (επτά χρόνια από την προηγούμενη τέταρτη έκδοσή του), γεγονός που έκανε φανερή την ανάγκη για κάποιες βελτιώσεις και συμπληρώσεις στο κείμενό του. Δύο από τις σημαντικότερες προσθήκες ήταν η ολοκλήρωση του κεφαλαίου για την αιτιολόγηση του εγκλήματος με την προσθήκη νέου τμήματος για "το πέρασμα στην πράξη" (κίνητρα, ευκαιρίες, όφελος, αντικίνητρα κ.λπ.) και στο τέλος στο κεφάλαιο για την αντεγκληματική πολιτική η προσθήκη ενός τμήματος για τη διαχείριση του συστήματος ελέγχου του εγκλήματος.

   Biblionet