Κομίλη, Αίγλη

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Φωτογραφία προσώπου
 • Η επαγγελματική της εκπαίδευση και οι σχετικές δραστηριότητες συνοψίζονται ως εξής:
  - Κάτοχος διπλώματος στην Ψυχολογία (Β.Α. και Μ.Α.) από το Boston University, ΗΠΑ
  - Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (Ph.D.) στην Πειραματική Ψυχολογία από το Brandeis University, ΗΠΑ.
  - Εργαστηριακή Έρευνα στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ.) ΗΠΑ, στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, Σκωτία, και στο Ερευνητικό Κέντρο I.N.S.E.R.M., Lyon - Γαλλία.
  - Καθηγήτρια Πειραματικής Ψυχολογίας στο Portland State University, ΗΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
  - Δημοσιεύσεις ερευνητικού έργου σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού.
  - Δημοσίευση δύο βιβλίων στα ελληνικά: α) Εισαγωγή στην Ψυχολογία, εκδόσεις Λιβάνη και β) Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία, εκδόσεις Οδυσσέας.

  Biblionet