Οι τρείς κόσμοι του καπιταλισμού της ευημερίας : Από τη χρυσή εποχή στην εποχή της κρίσης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Τόπος, 2014

 1. Έκδοση
 2. Esping-Andersen, Gosta (1947-)
 3. Γκολέμη, Άσπα
 4. Πετμεζίδου, Μαρία (Πετμεζίδου, Μαρία)
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Τόπος, 2014
 7. 491 σελίδες : πίνακες ; 21 εκατοστά
 8. 9789604990818
 9. Βιβλιογραφία: σελίδες [473]-491
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος επιμελήτριας για τη Β' έκδοση
   Πρόλογος επιμελήτριας
   Πρόλογος
   Εισαγωγή
   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
   Ι. Οι τρείς πολιτικές οικονομίες τους κράτους πρόνοιας
   II. Η αποεμπορευματοποίηση στην κοινωνική πολιτική

   III. Το κράτος πρόνοιας ως σύστημα διαστρωμάτωσης
   IV. Κράτος και αγορά στη διαμόρφωση των συνταξιοδοτικών καθεστώτων.
   V. Καθεστώτα διανομής και δομή ισχύος
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
   VI. Κράτος πρόνοιας και καθεστώτα της αγοράς εργασίας
   VII. Η θεσμική προσαρμογή στην πλήρη απασχόληση

   VIII. Τρείς τροχιές της μεταβιομηχανιής απασχόλησης

   Συμπέρασμα
   IX. Τα καθεστώτα του κράτους πρόνοιας στη μεταβιομηχανική δομή

   Βιβλιογραφία

    

   Politeianet