Συνταγματικό δίκαιο - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας, 2014

 1. Έκδοση
 2. Μαυριάς, Κώστας Γ.
 3. Πέμπτη έκδοση
 4. Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας, 2014
 5. 855 σελίδες ; 24 εκατοστά
 6. Δίκαιο και οικονομία
 7. 9789604205417
 8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
   1. Το πλαίσιο του συνταγματικού δικαίου
   2. Αντικείμενο και ιστορικότητα του συνταγματικού δικαίου
   3. Μέθοδος προσέγγισης του συνταγματικού δικαίου:
   Η συνήθης πρακτική
   Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε
   ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
   1. Ορολογικές παρατηρήσεις
   2. Το κράτος ως αντικείμενο του πολιτικού στοχασμού από την Ελληνική Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση
   3. Το κράτος ως αντικείμενο της πολιτειολογίας
   4. Το κράτος ως προϊόν της ιστορίας
   5. Τα στοιχεία του κράτους
   α. Το έδαφος (ή χώρα ή επικράτεια)
   β. Ο λαός (ή έθνος ή πληθυσμός)
   γ. Η εξουσία:
   Εξουσία πρωτογενής και αυτοδύναμη
   Εξουσία κυρίαρχη
   Εξουσία θεσμοποιημένη
   Εξουσία ενιαία και αδιαίρετη
   6. Μορφές του κράτους
   Το ενιαίο κράτος
   Το σύνθετο κράτος: ομοσπονδιακό κράτος ή ομοσπονδία κρατών
   Εννοιολογικά και ιστορικά προλεγόμενα
   Η συνομοσπονδία κρατών
   7. Τα συστήματα οργάνωσης της Διοίκησης στο ενιαίο κράτος
   8. Θεμελιώδεις αρχές του σύγχρονου κράτους
   Το κράτος δικαίου
   Το κοινωνικό κράτος
   ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
   1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
   2. Η πηγή της κρατικής εξουσίας
   α. Η θεοκρατική αντίληψη του θεμελίου της εξουσίας
   β. Η εξουσία ως προϊόν κοινωνικού συμβολαίου
   γ. Κοινωνικό συμβόλαιο και Σύνταγμα
   δ. Η αναφορά στον λαό ή το έθνος ως πηγή της κρατικής εξουσίας
   3. Έθνος, λαός και κυριαρχία
   4. Η διάκριση των εξουσιών ή κατανομή της πολιτικής εξουσίας στο κράτος
   5. Η διάκριση των εξουσιών στα σύγχρονα αντιπροσωπευτικά πολιτεύματα
   Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ - ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ
   1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
   2. Η άμεση δημοκρατία
   3. Το αντιπροσωπευτικό σύστημα
   α. Αντιπροσώπευση και νομοθετικά σώματα
   β. Η καθιέρωση της αντιπροσωπευτικής αρχής
   γ. Η εδραίωση του αντιπροσωπευτικού συστήματος
   δ. Μορφές του αντιπροσωπευτικού συστήματος
   4. Το κοινοβουλευτικό πολίτευμα
   α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
   β. Η διαμόρφωση του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος
   i. Τα σταθερά στοιχεία
   ii. Η εκλογίκευση του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος
   ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
   1. Ορισμός
   2. Οι πηγές του συνταγματικού δικαίου
   α. Το Σύνταγμα
   β. Διακρίσεις των συνταγμάτων
   i. Γραπτό σύνταγμα και άγραφο σύνταγμα
   ii. Σύνταγμα υπό τυπική έννοια ή τυπικό σύνταγμα και σύνταγμα υπό ουσιαστική έννοια ή ουσιαστικό σύνταγμα
   iii. Αυστηρό σύνταγμα και ήπιο σύνταγμα
   3. Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων
   α. Η θεμελίωση του ελέγχου των νόμων: θεμελίωση του ελέγχου» της συνταγματικότητας των νόμων
   β. Οι διακρίσεις του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων βάσει του χρονικού σημείου πραγμάτωσής του
   γ. Οι διακρίσεις του ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων βάσει του τρόπου πρόκλησης και διενέργειάς του
   δ. Το πρώτο σύστημα διάχυτου και παρεμπίπτοντος ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων
   i. Οργάνωση, διαδικασία και αποτέλεσμα του ελέγχου στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Supreme Court)
   ii. Μόνο συγκεκριμένος ή και αφηρημένος ο έλεγχος συνταγματικότητας από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής;
   iii. Η σημασία των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων
   iv. Η διάδοση του αμερικανικού συστήματος ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων
   ε. Συστήματα και κριτήρια διάκρισης του συγκεντρωτικού ελέγχου
   i. Ως προς το χρονικό σημείο του ελέγχου σε σχέση με τη νομοπαραγωγική διαδικασία
   ii. Ως προς τον προκαλούντα τον έλεγχο
   iii. Ως προς το αντικείμενο του ελέγχου
   iv. Ως προς το αποτέλεσμα της θέσης ζητήματος συνταγματικότητας
   v. Ως προς το αποτέλεσμα του ελέγχου
   4. Η αναθεώρηση του Συντάγματος [...]
   5. Η ερμηνεία των κανόνων δικαίου
   6. Ενέχει ιδιαιτερότητα η ερμηνεία του Συντάγματος;
   ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
   ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΩΜΑ
   Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
   Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
   Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
   Η ΒΟΥΛΗ
   Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
   ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

   Politeianet