Ιστορία της πολιτικής σκέψης Τόμος Α΄, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2005

 1. Manifestation
 2. Coleman, Janet (1945-)
 3. Χρηστίδης, Γεώργιος Ε.
 4. Βαλλιάνος, Περικλής (1950-)
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Κριτική, 2005
 7. 674 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 9. 978-960-218-400-4
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • πρόλογος

   εισαγωγή

   πρόλογος του επιμελητή:

   αρχαία πολιτική σκέψη και σύγχρονος κόσμος

   1. η δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας
   2. Σωκράτης
   3. Πλάτωνας
   4. Αριστοτέλης
   5. η Ρώμη και η πολιτεία του Κικέρωνα
   6. Άγιος Αυγουστίνος

   συμπέρασμα

   βιβλιογραφία

   ευρετήριο

   Politeianet