Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων -- Επεξεργασία δεδομένων