Θεωρίες της πολιτικής και του κράτους - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας-Ιδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2005

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Hobbes, Thomas (1588-1679) | Locke, John (1632-1704) | Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) | Kant, Immanuel (1724-1804) | Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
 4. Αγγελίδης, Μανόλης (1952-2018) | Γκιούρας, Θανάσης (1966-)
 5. Αγγελίδης, Μανόλης (1952-2018) | Γκιούρας, Θανάσης (1966-)
 6. Πρώτη έκδοση
 7. T. Hobbes, J. Locke, J.-J. Rousseau, I. Kant, G.W.F. Hegel ; μετάφραση, εισαγωγή, επιμέλεια Μανόλης Αγγελίδης, Θανάσης Γκιούρας
 8. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, Ιδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2005
 9. 385 σελίδες ; 24 εκατοστά
 10. Κοινωνικές επιστήμες
 11. 9604238647
 12. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 375-380) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Μανόλης Aγγελίδης - Θανάσης Γκιούρας, εισαγωγή (Τ. Ηobbes, J.Llocke,  J.- J. Rousseau, I. Kant, G. W. F. Hegel)

   Thomas Hobbes, Λεβιάθαν ή η ύλη, η μορφή και η εξουσία μιας πολιτείας, εκκλησιαστικής και πολιτικής – αποσπάσματα.

   John Locke, δεύτερη πραγματεία για την κυβέρνηση - αποσπάσματα

   Jean-Jacques Rousseau, το κοινωνικό συμβόλαιο - αποσπάσματα

   Immanuel Kant, μεταφυσική των ηθών. δημόσιο δίκαιο - αποσπάσματα

   George Wilhelm Friedrich Hegel, βασικές γραμμές της φιλοσοφίας του δικαίου ή φυσικό δίκαιο και πολιτική επιστήμη σε μορφή σχεδίου – αποσπάσματα.

   https://www.politeianet.gr/books/9789604238644-sullogiko-sabbalas-theories-tis-politikis-kai-tou-kratous-204580