Διαφορικές εξισώσεις, μετασχηματισμοί και μιγαδικές συναρτήσεις - Βελτιωμένη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2017

 1. Έκδοση
 2. Μυλωνάς, Νίκος | Σχοινάς, Χρήστος
 3. Βελτιωμένη έκδοση
 4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2017
 5. 800 σελίδες : εικόνες ; 30 εκατοστά
 6. 9789604185122
 7. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδα 796) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Περιέχει: Διαφορικές εξισώσεις α’ τάξης, Διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης, γραμμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων, Λύση με δυναμοσειρά - Ειδικές συναρτήσεις, Ευστάθεια λύσεων, Μιγαδικές συναρτήσεις, Μετασχηματισμός Laplace, Σειρές Fourier, Μετασχηματισμός Fourier, Διαφορικές εξισώσεις με μερικές  παραγώγους, Εξισώσεις διαφορών, Μετασχηματισμός Ζ, Αριθμητική λύση διαφορικών εξισώσεων (Mathematica και Matlab)

   Εκδόσεις Τζιόλα