Συμπερίληψη & ανθεκτικότητα : βασικές αρχές ψυχοκοινωνικής στήριξης σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2020

  • Πρόλογος επιμελητριών
   Λίστα συγγραφέων
   ΜΕΡOΣ I: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
   ΝΑΝΣΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κ' ΕΛΕΝΑ-ΟΛΓΑ ΧΡΗΣΤΙΔΗ
   1. Θεωρητικό πλαίσιο. Επίδραση των διακρίσεων, μειονοτικό στρες, ψυχική ανθεκτικότητα και κοινοτική ψυχολογία
   Διακρίσεις και στίγμα
   Ομοφοβία, αμφιφοβία, τρανσφοβία, ετεροσεξισμός και ετεροκανονικότητα
   Προσδοκία διάκρισης και έμμεσες διακρίσεις
   Επίδραση των διακρίσεων στην ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ+ατόμων
   Εσωτερικευμένη ομοφοβία, αμφιφοβία, τρανσφοβία
   Ψυχική ανθεκτικότητα
   Κοινοτική ψυχολογία
   ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΓΑΝΗΣ
   2. Βασικές έννοιες και ΛΟΑΤΚΙ+ορολογίες Βιολογικά χαρακτηριστικά του φύλου
   Ταυτότητα φύλου
   Έκφραση φύλου
   Σεξουαλικός προσανατολισμός
   Τρανς άτομα και φυλομετάβαση
   ΕΛΕΝΑ-ΟΛΓΑ ΧΡΗΣΤΙΔΗ κ' ΝΑΝΣΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
   3. Βασικές κατευθυντήριες οδηγίες στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία με ΛΟΛΤΚΙ+ άτομα
   Εισαγωγή: Πώς φτάσαμε ως εδώ;
   Η ιστορία αποπαθολογιοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων
   Πού βρισκόμαστε σήμερα: Η καταφατική ή επιβεβαιωτική προσέγγιση στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
   Επιβεβαιωτική προσέγγιση και νέα επιστημονικά δεδομένα σε ζητήματα ταυτότητας φύλου και ιατρικής φυλομετάβασης
   Οι βασικές κατευθυντήριες οδηγίες στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
   Διαθεματικότητα και υπηρεσίες ψυχικής υγείας
   Coming out και ψυχοκοινωνική στήριξη
   Coming out και ίντερσεξ άτομα
   ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, σεξουαλικές και συντροφικές σχέσεις: Μύθοι και αλήθειες
   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
   4. Οι δυναμικές ισχύος στη σχέση επαγγελματία
   ψυχικής υγείας - ωφελούμενου ΛΟΛΤΚΙ+ ατόμου
   Είδη ισχύος
   Συχνά λάθη στη δουλειά με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
   Τι κάνουμε λοιπόν ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας;
   ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
   5. BSDM και πολυσυντροφικότητα
   Μια ρεαλιστική εισαγωγή
   BSDM, πολυσυντροφικότητα και ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες
   BSDM και ΛΟΑΤΚΙ+
   ΛΟΑΤΚΙ+ και πολυσυντροφικότητα
   Πολυσυντροφικότητα και BSDM
   Θεωρητικό υπόβαθρο
   BSDM
   BSDM και στατιστικά στοιχεία
   BSDM και DSM
   BSDM και τραύμα
   BSDM και απόλαυση
   Ανοιχτές σχέσεις
   Πολυσυντροφικότητα και στατιστικά στοιχεία
   Πολυσυντροφικότητα, απόλαυση και σχεσιακή ικανοποίηση
   BSDM και πολυσυντροφικότητα σε τρεις ιδέες
   ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΛΟΑΤΚΙ+ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΑΤΚΙ+ ΓΟΝΕΙΣ [...]
   ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
   ΜΕΡΟΣ IV. ΛΟΑΤΚΙ+ KOINOTHTA ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
   Βασικές έννοιες

   Politeianet