1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Βιομηχανία (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. 1870-1940 (Γεγονός)