Παιδική εργασία -- Ιστορία -- Ελλάδα -- 19ος - 20ος αιώνας

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Παιδική εργασία (Έννοια)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    4. 19ος - 20ος αιώνας (Γεγονός)