1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2013
  3. Ελληνικά
    • Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί ήδη από τώρα για να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που παράγει, μεταφέρει και καταναλώνει ενέργεια. Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς που εξηγεί τι κάνει και γιατί η ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής και με ποια αποτελέσματα.