1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2013
  3. Ελληνικά
    • Η έκδοση Αριθμοί Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και Διευθυντές Σχολείων στην Ευρώπη περιέχει 62 δείκτες για τους εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων από την προσχολική ως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 32 χώρες (Κράτη Μέλη ΕΕ, Κροατία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Τουρκία). Καλύπτονται έξι θεματολογικές ενότητες: Αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών και υποστήριξη νεοπροσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών, πρόσληψη, εργοδότες και συμβάσεις, συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη και κινητικότητα, συνθήκες εργασίας και αμοιβές, όπως επίσης και επίπεδα αυτονομίας και ευθύνες εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων. Η έκθεση συνδυάζει στατιστικά δεδομένα και ποιοτικές πληροφορίες προερχόμενες από πρωτογενή δεδομένα παρασχεθέντα από το Δίκτυο Ευρυδίκη, από δεδομένα Eurostat, όπως επίσης και από στοιχεία των διεθνών ερευνών TALIS 2008, PISA 2009 και TIMSS 2011