1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2014
  3. Ελληνικά
    • Η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της στην ικανότητά της να δημιουργεί, να προωθεί νέα σχέδια, να καινοτομεί και να αναπτύσσεται. Γι’ αυτό, πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην πραγματική οικονομία και τη βιομηχανία, που αποτελούν άλλωστε τη δύναμή της». Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς που εξηγεί τι κάνει και γιατί η ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής και με ποια αποτελέσματα