Μετάφραση στα αγγλικά του έργου "Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert" / Baylis, John [Μεταφραστής]