Ελλάδα -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 1974-1988

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Πολιτική και διακυβέρνηση (Έννοια)
    3. 1974-1988 (Γεγονός)