Ελλάδα -- Ιστορία -- 1974-1988

  1. Subject
    1. Ελλάδα (Place)
    2. Ιστορία (Concept)
    3. 1974-1988 (Event)