Ελλάδα -- Ιστορία -- Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949 (Γεγονός)