Ελλάδα -- Ιστορία -- 1947-1967

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. 1947-1967 (Γεγονός)