Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιομηχανία και στη βιοτεχνία, 1870-1922 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2002

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Σαλίμπα, Ζιζή
Πρώτη έκδοση
360 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας : Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ; 37.
9607138287
Περιλαμβάνει βιβλιογραφία: σελίδες 331-340 και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης

προλογικό σημειωμα

  1. η διαδικασία διαμόρφωσης του γυναίκειου εργατικού δυναμικού στη νεοελληνική πόλη (1870-1922)
  2. σχολιάζοντας τις συνθήκες εργασίας. ανάδειξη των πολλαπλών προσώπων της εργάτριας
  3. δυο αποκλίνουσες προτάσεις για τη γυναικεία εργασία στις απαρχές της εκβιομηχάνισης. ο θεσμικός και ο φιλανθρωπικός λόγος
  4. ο φιλανθρωπικός ιστός και η χειροτεχνική «βιομηχανία»
  5. το εκπαιδευτικό πλαίσιο
  6. συνθήκες ζωής

συμπεράσματα

παράρτημα

κατάλογος διαγραμμάτων

βιβλιογραφία

γενικό ευρετήριο

περίληψη (resume)

Politeianet