Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιομηχανία και στη βιοτεχνία, 1870-1922 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2002

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Σαλίμπα, Ζιζή
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Ζιζή Σαλιμπά
 6. Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2002
  Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 2002
 7. 360 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
 8. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας : Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ; 37.
 9. 9607138287
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφία: σελίδες 331-340 και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • προλογικό σημειωμα

   1. η διαδικασία διαμόρφωσης του γυναίκειου εργατικού δυναμικού στη νεοελληνική πόλη (1870-1922)
   2. σχολιάζοντας τις συνθήκες εργασίας. ανάδειξη των πολλαπλών προσώπων της εργάτριας
   3. δυο αποκλίνουσες προτάσεις για τη γυναικεία εργασία στις απαρχές της εκβιομηχάνισης. ο θεσμικός και ο φιλανθρωπικός λόγος
   4. ο φιλανθρωπικός ιστός και η χειροτεχνική «βιομηχανία»
   5. το εκπαιδευτικό πλαίσιο
   6. συνθήκες ζωής

   συμπεράσματα

   παράρτημα

   κατάλογος διαγραμμάτων

   βιβλιογραφία

   γενικό ευρετήριο

   περίληψη (resume)

   Politeianet