1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Εργαζόμενες γυναίκες (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Ιστορία (Έννοια)