Γυναίκες -- Επαγγελματική απασχόληση -- Ελλάδα -- 1870-1922

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Γυναίκες (Έννοια)
    2. Επαγγελματική απασχόληση (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    4. 1870-1922 (Γεγονός)