Ιστορία της τρέλας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ηριδανός

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Foucault, Michel (1926-1984)
 4. Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη (1944)
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Μισέλ Φουκώ ; μετάφραση από τα γαλλικά Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου
 7. Αθήνα: Ηριδανός
 8. 306 σελίδες ; 21 εκατοστά
 9. 9603350222
 10. Βιβλιογραφία: σελίδες 297-306
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   "Stultifera Navis"
   Η μεγάλη εγκάθειρξη
   Ο κόσμος του Σωφρονισμού
   Οι παράφρονες
   Πάθος και παραλήρημα
   Μορφές της τρέλας
   Γιατροί και ασθενείς
   Ο μεγάλος φόβος
   Ο νέος διαχωρισμός
   Η γέννηση του άσυλου
   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   Politeianet