1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Νοητική καθυστέρηση (Έννοια)
    2. Ιστορία (Έννοια)