Χρυσή Αυγή και στρατηγική διαχείριση της κρίσης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Futura, 2013

 1. Manifestation
 2. Εμμανουηλίδης, Μάριος (1968-) | Κουκουτσάκη, Αφροδίτη (1950-)
 3. Ψαρράς, Δημήτρης
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Futura, 2013
 6. 140 σελίδες ; 18 εκατοστά
 7. 9789609489324
 8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • -Πρόλογος
   Η Χρυσή Αυγή και το "βαθύ κράτος"
   Δημήτρης Ψαρράς
   -Εισαγωγικό σημείωμα
   -Μάριος Εμμανουηλίδης
   Οικονομία και κρίση της νεοφιλελεύθερης κυβερνολογικής. Η στρατηγική λειτουργία του ρατσιστικού Συστήματος
   0.
   1. Το σκίτσο
   2. Η διαρκής κρίση
   3. Τρόποι του κράτους
   4. Ρυθμίσεις της κυκλοφορίας
   5. Παρέκβαση: Μετατοπίσεις της Πλατείας
   6. Η στρατηγική λειτουργία της Χρυσής Αυγής
   Βιβλιογραφία
   -Αφροδίτη Κουκουτσάκη
   Από το κοινωνικό στο "ποινικό" κράτος. Η Χρυσή Αυγή και οι συμβολικές λειτουργίες των ποινικών θεσμών
   Εισαγωγή
   1. Η Χρυσή Αυγή μεταξύ νομιμότητας και νομιμοποίησης
   2. Από το κοινωνικό στο "ποινικό" κράτος
   α. Η κουλτούρα του ελέγχου και οι συμβολικές λειτουργίες των ποινικών θεσμών
   β. Η τεχνολογία της μηδενικής ανοχής και η περίπτωση της Ελλάδας
   3. Κατασκευάζοντας τον Άλλο. Μετανάστες και οι χρήσεις της κοινωνίας του φόβου
   4. Το ερώτημα
   Επίμετρο
   Βιβλιογραφία

   Politeianet