Μετάφραση στα ελληνικά διάφορων κειμένων από την αγγλική και άλλες γλώσσες με θέμα το θάνάτο / Αθανασίου, Κώστας [Μεταφραστής]