Μετάφραση στα ελληνικά διαφόρων κειμένων από την αγγλική γλώσσα / Τσιάκαλου, Ουρανία [Μεταφραστής]