Κέντρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΚΕΑΔΙΚ. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης. Πανεπιστήμιο Κρήτης

  1. Οργανισμός
  2. Εκπαιδευτικό ίδρυμα