Καυκαλάς, Γρηγόρης. Βιώσιμες πόλεις : προσαρμογή και ανθεκτικότητα σε περιόδους κρίσης

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Καυκαλάς, Γρηγόρης
  2. Βιτοπούλου, Αθηνά
  3. Γιαννακού, Αθηνά
  4. Γεμενετζή, Γεωργία
  5. Τασοπούλου, Αναστασία
 2. Ελληνική
  1. Χωροταξικός σχεδιασμός
  2. Περιβαλλοντική πολιτική
  1. Ιστοσελίδα συγγράμματος